وردپرس jQuery Migration را غیرفعال کنید

پلاگین jQuery Migrate برای کمک به سایتها جهت ارتقا به جدیدترین نسخه jQuery استفاده می