چگونه پوشه رسانه را امن کنیم

همانطور که بحث شد, it’s برای حفاظت از سایت خود با تعیین اجازه‌های پرونده مناسب